Tajemství třetí tůně

obr

autor : Růžička Jiří

rok vydání : 0

nakladatel : SNDK/Albatros

ilustroval :

knížka je z edice : karavana


 

o knížce | recenze | obrázky

Jak už titul Růžičkova Tajemství třetí tůně napovídá. máte v ruce knížku detektivní. Pátrají tu především dětští hrdinové. pionýři. A jsou to pane pionýři opravdu živi. dovedou nejen přijít na stopu pachateli. ale mají i své vlastní hospodářství. hodně toho znají o přírodě. Jejich dobrodružství se odehrává v krajině s rybníky. vodním ptactvem. vzácnými rostlinami. Není tedy divu. že obvykly výběr zajímavostí. kter7 následuje za povídkou. vypravuje tentokrát ledacos. co ještě jistě neznáte z přírodovědy. Tak jsem tuto knihu otevřel po 45 letech. Nutno podotknout. že kdysi jsem ji sice přečetl. ale s nechutí. a pointou jsem byl zklamán. Byl to patrně poslední hřebíček do rakve. Bylo mi 15. Karavanu a dětské knihy vůbec jsem přestal kupovat. Byla to chyba. Tak to vidím dnes. ale to už možná dětinštím. Tajemství třetí tůně je detektivka. Dětská detektivka. mrtvoly zde nehledejte. Je tu vlastně jen jedna střelná rána. několik vystrašených lidí. otrávený pes a jeden podvodník. a to dost hloupý. Pachatel všech těchto zločinů si myslí. že objevil naftu. a neznaje několik základních přírodních zákonů si myslí. že tento objev zužitkuje ve svůj prospěch. což se především za socialismu nenosí. a pak. stejně tu žádná nafta není. Podotýkám. že všude se výslovně hovoří o naftě a nikde nenajdeme jedinou zmínku o ropě. Aby zahnal lidi od svého objevu. střílí kachny (proč vlastně?). vymyslí si strašidelné historky. kterým se má věřit. dokonce oživí strašidla. tvrdí. že se sem nemá chodit. protože právě buká bukač. a neváhá i střílet. pokud je někdo z návštěvníků bažin tak drzý. že se blíží k místu jeho objevu. Jednoduchou eliminací se dospěje k závěru. že tyto činy nemohl páchat nikdo jiný než on. Ostatně dedukce se na čtenáři nechce. nemusíme ji ani sledovat. Bezpečnost označí tohoto muže za pachatele a všichni tomu věří. Ostatní jsou prakticky obětí těchto bludů a chovají se přiměřeně svému vzdělání a postavení. Dvojice chlapců. Laťka a Pepa (Laťka je kdovíproč ten menší). pátrá na vlastní pěst. s tím. že jejich pátrání seč zcela mine účinkem. Jak už to bývá. chlapci jsou celou dobu na falešné stopě a výsledek policejního pátrání je pro ně velkým překvapením. Krom toho chlapci chodí na brigády. jak se na řádné pionýry sluší. a dokonce pracují i v pionýrském. družstvu. kterážto činnost spočívá v progresivním pěstování kukuřice (prý lépe než v JZD) a chovu králíků. S brigádami to není jednoduché. proto mají jisté spory s předsedkyní družstva. zvanou Madamec. a jak se nakonec ukáže. docela sympatickou dívkou. Inženýr Chadraba je starostlivým správcem ornitologické stanice. střeží celý prostor bažin včetně tůní. hlídá. aby se tu nepotulovali pytláci a vůbec aby lidé nerušili ptactvo. zejména vzácného bukače. a do této činnosti zapojí i oba hochy. Naopak pan Plašil je při fotografování ptactva postřelen a chlapci mu svým zásahem zachrání život. kterážto zásluha není vůbec řádně oceněna. Pochybuji. že by to dokázal málokdo z dospělých. i když. pravda. se jednalo „jen“ o zaškrcení tepenného krvácení a zavolání sanitky. K tomu nutno podotknout. že po takovém zranění (průstřel. byť malorážkou) byl pan Plašil ještě týž den propuštěn z nemocnice. Nevím. zda to tehdy byla běžná praxe. ale obávám se. že nikoli. Tady mi trochu vadilo. že se ornitolog a fotograf amatér zjevil až v okamžiku. kdy se na něj začalo střílet. a že jsme se s ním nesetkali dřív. To se v detektivkách nedělá. Buď máme oběť hned na začátku. nebo v prvních kapitolách poznáme všechny jednající osoby a oběť. nebo i víc obětí. se z nich vyeliminuje. Další obětí je pes. chudák Baryk. Mám pocit. že ho nemusel pan Růžička nechat uhynout. že pro tu hezkou scénu s nalezenou. upečenou a potenciálně tedy i otrávenou kachnou mu stačilo psa jen trochu zfetovat. Navíc pes byl otráven sedativy. patrně podávanými orálně. a chtěl bych vidět člověka. který by do něj ty nechutné hořké prášky typu Neuralgen nebo Algena dostal. Obyvatelé obce se dělí na myslivce. kteří nechtějí rezervaci. chodí kolem s puškami a vyhrožují. a na ostatní. které to nezajímá. ale přiklánějí se k názoru myslivců. Právě mezi myslivci si hledají chlapci záhadného pachatele všech těch neplech. Jediný rozumný názor má ředitel školy. který se ovšem také zjeví až v závěru. přičemž do té doby o něm není řeč. Myslím. že tato postava mohla být do akce zapojena od samého začátku a nemuselo se tedy jsa ještě nepoznán pohybovat někde po žitném ostrově. Jako detektivka je. dle mého soudu. tato kniha poněkud nevydařená. Jako knížka o mladých pionýrech je o něco lepší. ale pořád mám pocit. že ji přece jen do toho správného laufu něco chybí. Ilustrace Jana Javorského knížce ublížit nemohly. je zde dokonce i mapka. ale nejsou na ní bohužel vyznačeny cesty. po kterých chodili hoši při svých výpravách. Výběr zajímavostí je tentokrát čistě přírodovědný. Jde tady skutečně především o ptáky. jejich tahy. hnízdění našich druhů v Africe. kroužkování. kromě toho jsou zde popsány i sledování tahu čápů a vrány šedé a dostaneme se až


knížky z edice

Zajatci pardálí soutěsky

Celkem tři vydání. První vydání 1959, 31 000 výtis

více »

Modrý Leopard

Tak pokud jsem se na jiném místě zmiňoval o kolabo

více »