Assolant Alfred

autor napsal tyto kn�ky :

Hrdinný kapitán Korkorán

Knihy odvahy a dobrodružství

Hrdý Montluc

Karavana sešity

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
20. 3. 1827 Aubusson – 3. 3. 1886 Paříž Assolant své nejznáměnjší dílo "Podivuhodná, nicméně zcela pravdivá dobrodružství kapitána Korkorána" napsal, když mu bylo 40 let a měl už za sebou řadu literárních děl. Po studiích na proslulé pařižské École Normale se stal učitelem, žil krátkou dobu v Severní Americe, ale brzy se odtamtud vrátil a ze vzpomínek na americký pobyt vytěžil knihu svěžích a barvitých cestopisných črt, které byly veřejností vřele přijaty. Potom se věnovat spisovatelství trvale a napsal řadu románů, většinou pro mládež, v níž se snažil podněcovat zejména její cit pro spravedlnost. Proto kritikové nazývali jeho romány, z nichž některé byly ovlivěny dílem Waltera Scotta, právem "republikánskými". Assolant se zajímal také o politické dění. Ohlasy toho najdeme v jeho literárním díle i v samém kapitánu Korkoránovi. Své politické a literární články sebral do několika knih, kde se vyslovuje pro svobodu politickou, pro ženská práva a pro svobodu tisku. Nejtrvalejší význam si však podržela Assolantova tvroba pro mládež. Jeho knihy si dobyly oblibu i za hranicemi Francie a byly znovu a znovu vydávány, zejména pak nejlepší z nich - kapitán Korkorán. Zdroj: záložka knihy Vystudoval École Normale v Paříži a začal učit historii, nicméně už po roce 1851 se vzdal místa, aby se cele věnoval psaní. Navštívil totiž Spojené státy - a z cesty vytěžil úspěšnou knihu postřehů a výjevů. V některých dalších svých prózách je ovlivněn Waltrem Scottem. Do několika svazků také sebral své literární i politické články, v nichž se vyslovuje za ženská práva, svobodu tisku a politickou svobodu. Poznámka: Na rozdíl od Čech vyšel na Slovensku v edici STOPY úplný (anebo skoro úplný) překlad jejo nejznámějšího dobrodružného románu (s prvky fantastiky) pod titulem Dobrodružstvá kapitána Korkorána (1968). Označen je co třetí vydání, překladatelův copyright však pochází právě z roku 1968. DÍLA: Obrázky ze života ve Spojených státech (1858) Brancas (1860) Dva přátelé v roce 1792 (1860) Marcomir (1861, česky jako Bisnagarská princezna. Román venkovského studenta, 1934, románoví příloha Národní politiky) Garnisonní město (1865) Kvaker v Paříži (1866) Podivuhodná, nicméně zcela pravdivá dobrodružství kapitána Corcorana, 2 svazky (1868, české adaptace vyšly většinou pod titulem Hrdinný kapitán Korkorán, 1903, znovu?, znovu ?, 1935, 1955 KOD, 1957 KOD, 1961 jiná adaptace Dobrodružství kapitána Korkorána, 1967 KARAVANA, 1991, 1994) Francois Buchamor (1874) Rudý Montluc (1877-1878, česky 1928 s ilustracemi Zdeňka Buriana v Dobrodružnímém světě 11-19, znovu - jako Hrdý Montluc vyšlo 1973, 1975) Polichinellovy zločiny (1883) Slavný Honza (česky 1911, 1934 přeložil J. Š. Kubín, totožno s někt. z předchozích titulů?)

knížky z edice

Zloděj snů

Bohuslav Kroupa - to jméno dnes mladým čtenářům ří

více »

Velká šestka

Poslední román Arthura Ransoma, který v edici KOD

více »