Kratochvíl Miloš Václav

autor napsal tyto kn�ky :

Napoleon z černého ostrova

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Miloš Václav Kratochvíl 6. 1. 1904 Vídeň, zemř. 1988 Za rodiště však sám považoval Mlčechvosty, kde na rodové usedlosti prožil značnou část mládí a kam po celý život jezdil k sestře Aglaji Procházkové, nehledě na časté návštěvy kralupských přátel. Po otci, který byl dvorním archivářem ve Vídni, získal zájem o historii. Po maturitě na gymnasiu v Praze (1923) studoval historii a archivnictví na Karlově universitě (doktorát 1928). Dlouhá léta potom působil jako archívní úředník v pražském městském archivu (1929-44). Koncem okupace přešel k Nationalfilmu (1944-45) Po roce 1945 pracoval dva roky v ministerstvu informací, v 1. 1947 až 1950 jako dramaturg čs. filmu, potom byl jmenován profesorem filmové fakulty AMU v Praze. Od r. 1960 se věnuje výhradně spisovatelské práci. Příspěvky v časopisech Lumír, Národní osvobození, Volná myšlenka, Pestrý týden, Kulturní politika, Za vlast, Československý voják, Kino, Film a doba, Literární noviny, Květen, Domov aj. Celou svou beletristickou práci založil Kratochvíl na odborné historické specializaci. Jeho povídky, novely, romány i dramata těží látkově ze stěžejních období českých dějin: z husitství, bělohorské doby a z let kolem r. 1848. V prvním období, v němž proti starší kronikářské beletrii (A. Jirásek) vyzdvihoval uměleckou specifičnost historické prózy a které reprezentuje především povídkový triptych Bludná pout (reagoval jím na mnichovské dny příklonem k národní selské tradici), oblíbený román o rudolfínském maršálu Ruswormovi (Osamělý ruád) a kniha o králi Václavu IV. (Král obléká halenu), využívá K. historické látky předevšfm ke konfrontaci se současností. Okupační atmosféra, deziluze, pocity marnosti, osaměni a bezmocnost jedince, ale též snaha o individuální vzpouru a hledáni lidských hodnot se zde přímo zrcadlí v dobrodružných, vášnivých a siláckých typech, v jejich marném hledání jistoty i v dusném ovzduší; k tomu ústrojně využívá určitých formálních principů (dlouhé, často nepřehledné věty a vnitřní monology, neustálými retrospektivami pře rušovaný děj atd.). V období po roce 1948 je veden snahou využít poznatků historiografie v umělecké próze ze. Ukazují to především knihy Pochodeň a Mistr Jan, v nichž se však neubránil didaktičnosti, pramenící ze sporného dobového požadavku, aby historická próza uměleckými obrazy popularizovala vědeckou historiografii. V Podivuhodných příbězích a dobrodružstvích Jana Kornela však už didaxe ustupuje zdůrazněné epičnosti a novela Komediant je dokonce v jistém smyslu K. polemikou s vlastní poválečnou tvorbou; na příběhu potulného herce z třicetileté války tu dokazuje potřebnost umění a hájí osobitost jeho působení. Významnou složku díla tvoří filmové scénáře, mj. k historickým filmům režiséra O. Vávry (Revoluční rok 1848, Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem) a k úspěšným veselohrám F. Daniela (Kam čert nemůže, Spadla z měsíce). Se zdarem se také věnuje psaní rozhlasových her a populárně naučných historických prací, především pro děti a školní mládež. Zdroj: Slovník českých spisovatelů, ČS 1964, http://www.kralupsko.cz/CZ/mesto/OSOBNOSTI/h-k.htm Z díla Osamělý rváč (1941 Král obléká halenu (1945). Hovory o umění (1946) Pochodeň (1950) Mistr Jan (1951) Podivuhodné příběhy a dabrodružství Jana Kornela (1954) Veronika (1956) Komediant (1962) Českou minulosti (1961) Objevitelé a dobyvatelé (1962). Dobrá kočka, která nemlsá (1970) Matyášův meč (1971) Lásky královské (1973) Evropa tančila valčík (1974) Život Jana Amose (1975) Evropa v zákopech (1977), Národ sobě (1983).

knížky z edice

Potomci Skytů

Druhé vydání 1986, 45 000 výtisků. Ilustrace Jaros

více »

Černý hřebec se vrací

zatím bez textu

více »