Sobotík Milan

autor napsal tyto kn�ky :

Varování zmizelých

Karavana sešity

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
PhDr.Milan Sobotík, 21. 3. 1940 Zlín, NYNÍ odb. asistent na FF Slezské univerzity v Opavě. ST FF UK Praha, knihovnictví a VTEI 74. P knihovník, tlumočník španělštiny, redaktor obor. zpravodaje. ZÁJMY filatelie, stát. zk. ze španělštiny, soudní znalec v ob. jazyka španělského. D odborné příspěvy z knihovnictví, reportáže ze Španělska v časopisech, novinách. SF zájem o SF vzbudil L. Souček, který jako redaktor nakl. Albatros od r. 75 jezdil na besedy pořádané Okresní knihovnou P. Bezruče v Opavě, L. Souček též redigoval jeho první povídku, která vyšla ve Vědě a životě r. 78, účast na Parconech od 1. ročníku s výjimkou r. 87, člen SFK Ostrava od založení, po vzniku SFK Hepterida Opava se podílí na jeho činnosti. DÍLO povídky v časopisech v letech 78-86, čtyři z nich přepracoval jako rozhlasové hry, 88 román Varování zmizelých, povídky v ant. Návrat na planetu Zemi, Veřejná společnost SF, Vesmírní diplomaté, Argonauti z jiného světa. Zdroj - Interkom

knížky z edice

Lodivod

Kdo je ten tajuplný cizinec, který s takovou odvah

více »

Tajemství starého venkovského sídla

Holandský, spisovatel Johan Fabricius je znám neje

více »