Edigey Jerzy

autor napsal tyto kn�ky :

Král Babylónu

Karavana sešity

Strážca pyramídy

Stopy - Mladé leta

Strážce pyramidy

Karavana sešity

Střela z Elamu

Karavana sešity

Šíp z Elamu

Stopy - Mladé leta

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Jerzyho Edigeye připravil pro spisovatelskou dráhu sám život. Dnes je mu něco málo přes šedesát let, ale na jeho dílech věk rozhodně znát není; jsou sveží, napínavá, poutavá i poučná. Edigey je pseudonym, který si zvolil Jerzy Korycki, protože se tak jmenovala jeho matka za svobodna. Vystudoval práva a působil nejprve jako advokát, obhájce. Z té doby má podrobné znalosti o nesčetných případech, které projednávají soudy, o práci bezpečnostních orgánů; také však o smutných osudech lidí, kteří se octli v rozporu se zákonem. Začal psát soudničky, kratší povídky' a novely a potom se pustl do románů. Zatím jich napsal více než dvacet a každý z nich dosáhl mezi čtenáři velké obliby. Četné jeho příběhy, aí kriminální či detektivní, at špionážní nebo dobrodružné, vyšly nejen v Polsku, nýbrž i v Sovětském svazu, Maďarsku, NDR, Jugoslávii a ve Švédsku, a také česky a slovensky. Edigeyovým románům se dostalo i oficiálního uznání. Právě Střelu z Elamu odměnila polská Akademie věd cenou za román pro mládež. Českým čtenářům není třeba polského spisovatele, varšavského občana a účastníka varšavského povstání, dlouze představovat. Mnozí z nich ho znají z románů, které vyšly v ČSSR. Také naši sportovci ho znají – Edigey, vlastně Korycki, několik let působil také jako trenér polských veslařů, s nimiž často zajížděl do Prahy, do svého druhého domova, jak sám říká. Zdroj: 84. sešit Karavany

knížky z edice

Lacho z rodu Ha

„Možná že někoho poněkud překvapí obsah této knihy

více »

Čluny v Brakkeputu

Dovedete si představit, jaké štěstí prožívá dvanác

více »