Etlar Carit

autor napsal tyto kn�ky :

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Knížka Carita Etiara Poslání náčelníka Svena sehrála v Dánsku minulého století obdobnou úlohu jako v téže době u nás Babička Boleny Němcové či později Staré pověsti české Aloise líráska: stala se národním majetkem, ba přímo součástí národní mytologie, a vytvořila i základy moderní dánské literatury a jazyka. Carit Etlar, vlastním jménem Johan Carl Christian Brosbrali, se narodil jako syn obchodníka a trafikanta ve východojutském přístavním městě Fredericii roku 1816 a zemřel jako vážený spisovatel ve své víle v Gentofte u Kodaně roku 1900. V šestnácti letech uprchl z domova, protože se nechtěl dát na kupeckou dráhu jako otec, a vydal se nazdařbůh do Kodaně hledat štěstí (přesně jako to udělal o třináct let před ním tehdy čtrnáctiletý syn chudého ševce z Odense – Hans Christian Andersen). V Kodani se Brosbollovi podařilo získat přízeň bohatých a vážených činitelů, za jejichž vydatné materiální pomocí vystudoval Akademii výtvarných umění. Čím dál tím více převládala však v jeho zájmech literatura nad výtvarným uměním, a když roku 1839 dosáhl (po řadě otištěných povídek) velkého úspěchu s románem Pašerákův syn, byl jeho osud víceméně rozhodnut. Od konce čtyřicátých let se věnoval už výlučně literatuře. Hodně cestoval, více než rok strávil na moři, aby poznal život námořníků, a ze svých cest vytěžil mnoho povídek. Svou literární činností dosáhl Carit Etlar neobyčejného uznání. Byl ctěn i pro svůj kladný vliv na mládež. Dodnes žije z Etlarova díla v povědomí dánského lidu především jeho epický historický román Poslání náčelníka Svena. Tento v pravém smyslu slova dobrodružný a barvitý příběh zachycuje vzrušené události z druhé poloviny 17. stol., kdy do Dánska vpadla švédská vojska a zpustošila zemi a kdy z lidu povstal hrdina Sven Poulsen, který se postavil nepříteli.

knížky z edice

Námořníkova kletba

Napínavý dobrodružný příběh z námořnického prostře

více »

Sehni se pro kámen

Zdeněk Mareš, jehož historický dobrodružný román n

více »