David Kurt

autor napsal tyto kn�ky :

Černý vlk

Karavana sešity

Čierny vlk

Stopy - Mladé leta

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Významný autor Německé demokratické republiky Kurt David se narodil 13. července 1924 v Rychnově v Horní Lužici. Po absolvování obchodní školy se stal příručím. Válečná léta 1942-1945 prožil jako voják. Do vlasti se vrátil v roce 1946, kdy byl propuštěn ze sovětského zajetí. Kurt David od dětství toužil být výkonným hudebníkem, avšak pro zranění se musel svého snu vzdát. Tak se po válce stal nejdřív zaměstnancem a pak po čtyři roky příslušníkem Lidové policie. Další léta pracoval jako okresní tajemník Kulturního svazu. Od roku 1954 je spisovatelem z povolání. Jako člen delegace spisovatelů se Kurt David zúčastnil zájezdů do Mongolska (v roce 1959 a 1960) a do Polska (1962). O svých dojmech z těchto cest napsal dvě knihy reportáží: V zemi lučištníků a Polské etudy. Po napsání těchto cestopisů se však Kurt David především věnuje literatuře pro mládež. Svými díly dosáhl pronikavého úspěchu. Dnes jeho tvorba pro mladé čtenáře představuje v Německé demokratické republice to nejlepší, čeho bylo v poválečných letech v žánru nové dobrodružné literatury dosaženo. Z knih Kurta Davida pro mládež si připomeňme alespoň některé: Zpívající šíp, Hráč od brány nebeské (životopis Franze Sch uberta), V pátek je koupání, První výstřel, Šest špačků na zdi. Ale nejúspěšnější a nejoblíbenější četbou mladých Němců se stal Davidův dobrodružně historický román Černý vlk – dílo v NDR už několikrát vydané - a jeho volné pokračování Tengeri – syn Černého vlka. Samozřejmě že k napsání obou posledně jmenovaných knih inspiroval Kurta Davida jeho pobyt v Mongolsku a jeho obdiv k neobyčejné historii a kultuře mongolského lidu. Zdroj: 68. sešit Karavany

knížky z edice

Vzpoura na lodi Bounty

Druhé vydání 1962, 30 000 výtisků Třetí vydání 196

více »

Dýmka strýce Bonifáce

Tato kniha vyšla v několika vydáních první 1954, n

více »