Szczepanska Nora

autor napsal tyto kn�ky :

Divoký Anda

Knihy odvahy a dobrodružství

Karibu

Karavana sešity

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
narodila se v roce 1914 ve Vitebsku. Už ve dvaceti letech jí vychází první knížka, básnická sbírka Prameny. Zajímá se však i o výtvarné umění. Po dramatickém přerušení krutými válečnými lety dokončuje studia na dvou vysokých školách: kromě grafické fakulty Akademie výtvarného umění vystudovala i sociologii. Se svým manželem, profesorem Janem Szczepaňským, světově proslulým sociologem, nemá jen společnou zálibu v tomto moderním vědním oboru, ale také společného koníčka - Indiány. K podrobnějšímu seznámení s indiánskou problematikou využili i svého pobytu v Americe, odkud si přivezli kromě mnoha znalostí a zkušeností i nejrůznější předměty všedního i svátečního života severoamerických Indiánů. Tak se stalo, že jejich varšavský byt připomíná trochu indiánskou rezervaci (v tom dobrém smyslu slova) v srdci Polska. Zatímco profesor Szczepaňski píše knížky o historii indiánských kmenů, zvláště o méně známých novějších dějinách naplněných marným bojem za svobodu, pustila se Nora Szczepaňska do sepisování indiánských příběhů pro mladé čtenáře. Její první román o Indiánech vyšel v roce 1958 a jmenoval se Spiknutí Černé vydry. U polských čtenářů měl rázem velký úspěch a dosud se dočkal pěti vydání. Pak následovaly dvě knihy o indiánském chlapci Andovi : Divoký Anda (poprvé 1961) a Náčelníkovo ucho (poprvé 1963). Obě vyšly i u nás v jednom svazku s názvem Divoký Anda (Albatros 1969) v edici KOD - a svazek byl velmi brzy rozebrán. Další indiánský chlapec, který se stal hrdinou příběhů Nory Szczepaňské, nese jméno po krásném a rychlonohém zvířeti divočiny - Karibu. Tento sympatický chlapec ležel polské autorce dlouho na srdci a několikrát se k němu vracela, aby co nejlépe ztvárnila jeho životní osudy. Je vlastně jejím prvním hrdinou, nebot už v roce 1957 vyšla její knížka Karibu a jiné povídky. Za dva roky se objevila na knižním trhu Karibuova pomsta. A znovu se k němu autorka vrací po sedmi letech - v roce 1966 vychází definitivní znění Karibuových příběhů, které nyní dostává do rukou i český čtenář. Všechny knihy Szczepaňské mají cosi společného: lásku k lidem žijícím spravedlivým a svobodným životem a lásku k přírodě. Její hrdinové, indiánští chlapci se všemi svými přednostmi i chybami, mají velmi blízko k polským i českým klukům, třebaže žijí v docela jiném světadíle. Nora Szczepaňska nepíše laciné a schematické indiánky. Snaží se dát do rukou mladých čtenářů díla blízká jejich srdcím, knihy napsané zajímavě a citlivě, poučené o skutečném životě opravdových Indiánů a literárně hodnotné. Zdroj - 86. sešit Karavany

knížky z edice

Matyáš Sandorf

Kniha vyšla ve dvou vydáních, obě jsou identická.

více »

Salvator I. - II.

Romány Alexandra Dumase poskytují čtenáři vždy zno

více »