Kocourek Vítězslav

autor napsal tyto kn�ky :

Vzpoura na lodi Bounty

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Vítězslav Kocourek 3. 8. 1920 Praha, zemř 1995 Studoval na gymnasiu v Praze (1931 až 39), jeho studia češtiny a filosofie na Karlově universitě však přerušila válka (absolvoval 1950). Za okupace zkusil několik povoláni: sportovního redaktora, úředníka, laboranta. První tři léta po válce pracoval v redakcích novin, pak v dramaturgii Čs. státního filmu (1948 až 1952), v redakci nakladatelství Čs. spisovatel (1952-59), kde byl poslední tři léta šéfredaktorem. Od r. 1959 je šéfredaktorem Divadelního a literárního jednatelství. Kocourkova publikační činnost (verše, prózy, fejetony) se datuje od gymnasijních let (Studentský časopis, Mladá kultura i pod pseud. Cattler, Psohlavec, později Lidové noviny). Po válce tiskl povídky, úvahy, kritické stati, epigramy v Tvorbě, Dikobrazu, Kytici, Novém životě, Květnu, Literárních novinách, Kultuře aj., psal doslovy, autorsky se účastnil na revuích Divadla satiry (Cirkus plechový; Zvláštní vydání; Ferda, sirky, zeměkoule). Uspořádal antologii z čes. povídek Země kytice (1955). V epigramech, jimiž debutoval a jež tvoří jednu ze složek jeho tvorby, převyšuje Kocourek průměr dobové satiry jen kulturou slova. V povídkách psycholo-ické ražby hledal za sportovní látkou (Sportovní povídky) mravní problémy mládí své generace. Podstatnou složkou K. spisovatelského zájmu je literatura pro mládež a v ní klasické dobrodružné látky, jež překládal, převyprávěl, dramatizoval a dotvářel. - Zdroj: Slovník českých spisovatelů, ČS 1964, Z díla Za pohádkou kolem světa (1957) Se zvířátky kolem světa (pohádky 1958) Vzpoura na lodi Bounty (R 1960) Sportovní povídky (1961) Vesmír, hvězdy, země a my děti (1964) Převyprávěl : Assolantova Hrdinného kapitána Korkorána (1955) Cooperova Posledního Mohykána (1957) Mayovy romány Syn lovce medvědů (1958) Duch Llana Estacada (1959, pseud. Jiří Bernard). Poklad na ostrově (podle Stevensona. 1962)

knížky z edice

Potomci Skytů

Druhé vydání 1986, 45 000 výtisků. Ilustrace Jaros

více »

Poselství z vesmíru

Sborník povídek SF amerického autora českého původ

více »