Mareš Zdeněk

autor napsal tyto kn�ky :

Sehni se pro kámen

Knihy odvahy a dobrodružství

Tvůj majestát. králi

Karavana sešity

Už tamboři bubnují

Karavana sešity

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Narozen 24. 11. 1931 ve Veselíčku u Písku V Písku maturoval roku 1953 na zdravotnické škole a tři roky působil na záchytce v Praze 3. V letech 1956-1967 byl úředníkem Pozemních staveb a pak se stal diplomovaným ošetřovatelem v psychiatrické léčebně Bohnice. Z DÍLA: Nerozhodní (1958, román o studentech v Únoru´48) Tyrnerové (1965, román o půl století řeznického rodu) … není kam a není proč (1974, novela o dospívání z prostředí nemocnice a zdravotní školy) Horký týden (1978, historický román z časů třicetileté války na Písecku) Tvůj majestát, králi (1984) Už tamboři bubnují (1987) Sehni se pro kámen (1988) Vivat, Soběslave (v rukopise) Knížata (v rukopise) IF podle Blahoslava Dokoupila, Tomáše Stuidenovského a Josefa Bláhy

knížky z edice

Zloděj snů

Bohuslav Kroupa - to jméno dnes mladým čtenářům ří

více »

Bacha, černý paraple!

Nebývá zrovna obvyklé, aby se celá detektivka toči

více »