Luskač Rudolf

autor napsal tyto kn�ky :

Hlas pralesa

Daleké kraje

Odkaz lovce tajgy

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Rudolf Luskač, 21. 12. 1899 v Rájci-Jestřebí - 26. 6. 1971. Přečtěte si, co o svíém životě vypráví sám spisovatel v úvodu knihy Hlas pralesa, vydané SNDK v roce 1962. Úvodem bych vám rád pověděl o tom, jak jsem se dostal na cestu, která mě zavedla do zeleného moře lesů, k divukrásným jezerům, k vodopádům řek... Odmalička mě vábila romantická příroda. Ovšem děti pracujících mi¬nulých dob neměly takové možnosti, jaké máte dnes vy. Tím spíš se v živoření dětí a mládeže tehdejších generací ozývala touha po svobodné, vzdálené zemi, která se nám všem stala tak blízkou. Proto jsem roku 1927 s nadšením uvítal návrh soudruhů, abych odjel do Sovětského svazu. Byl jsem tehdy mladý inženýr a v zemi Sovětů mě čekala účast na velké budovatelské práci. Mé povolání lesního inženýra mi otevřelo pro¬story dalekých krajů - Karélie, Severu, Zabajkalí a sibiřské tajgy. Tam v hlubokých lesích jsem se zúčastnil zřizování nových středisek pro těžbu a dopravu dříví, po němž volaly velké stavby prvních pětiletek. Již ze své vlasti jsem si přivezl notnou dávku lovecké vášně a v Sovět¬ském svazu jsem se octl v prostředí, které mé oblíbené zábavě vyhovovalo v míře až přehojné. Na služebních cestách mě vždycky doprovázela puška a udice. Dovolené jsem trávil v pralesích, u mohutných řek i říček, u bezedných jezer. Od roku 1930 jsem pracoval v Leningradu na ředitelství lesního prů¬myslu. Všechen volný čas jsem věnoval lesům a čarovným jezerům, jimiž Sovětský svaz přímo oplývá. Stále ještě vzpomínám na šťastná léta tvůrčí práce mezi hrdinným lidem Sovětského svazu, který vybudoval ze své země první socialistickou tvrz a její nepřemožitelnost celému světu také dokázal. Když roku 1941 napadly Sovětský svaz hitlerovské bandy, celá země povstala na obranu svého socialistického zřízení. Bylo samozřejmé, že i já jsem vstoupil do řad obránců. Z Buzuluku jsem se dostal s československou vojenskou jednotkou generála Ludvíka Svobody za stálých bojů zpět do vlas¬ti. Po osmnácti letech! Mohl jsem svléci vojenský stejnokroj a věnovat se zase zaměstnání lesního inženýra. Ale na léta strávená v zemi Sovětů nikdy nezapomenu. Stále vzpomínám a o své vzpomínky bych se chtěl touto knihou podělit i s vámi.

knížky z edice

Odkaz lovce tajgy

Výlet na Sibiř Tak tuto knihu znám už téměř 50 let

více »

Ten druhý jsem já

Kterýpak chlapec netouží po dobrodružství Snem dne

více »