Leblanc Maurice

autor napsal tyto kn�ky :

Arséne Lupin kontra Herlock Sholmes

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
11. 11. 1864 v Rouenu – 6. 11. 1941 v Perpignanu LUPIČ MOCNĚJŠÍ NEŽ KRÁLOVÉ Ještě v devatenáctém století se Maurice Leblanc uvedl několika psychologickými romány, ale až roku 1905, to už mu bylo přes čtyřicet, „vynalezl“ lupiče-gentlemana Arséne Lupina. K téhle figuře jej inspiroval zločinec - Alexandre Jakob narozený roku 1879 v Marseille. Ten byl ve svých čtyřiadvaceti (1903) odsouzen k doživotním nuceným pracím za… celkem 150 trestných činů! Pětadvacetkrát se pak pokusil z galejí uprchnout, ale nikdy se mu to nepodařilo. Na svobodu byl propuštěn až v roce 1928. Postavu lupiče-gentlemana Arséne Lupina, jehož protihráčem bývá inspektor Ganimard, začal Leblanc záhy obsazovat do dlouhé řady povídek a románů, kde elegán a svůdce projde zajímavým vývojem od vyloženého párače pokladen… přes tajného napravovače policejních omylů… až po zcela veřejně fungujícího pátrače ve službách zákona. Arséne Lupin miluje umělecká díla, bývá vtipný a vždy galantní k žením, ale je až nesnesitelně sebevědomý. V podstatě právem. Maurice Leblanc psal a psal, a tím zvolna vytvořil idol francouzských čtenářů, který se stal obdobným mýtem jako v Anglii Sherlock Holmes - a ve Francii Fantomas (od 1911). Ale v tomto případě nekrvavým mýtem, a tedy i obecně přijatelným. Jen základní cyklus „Neobyčejná dobrodružství Arséne Lupina“ dosáhl dvaceti svazků (1908-1929) a v češtině se Lupinovy příhody objevily ve svazcích osmnácti v letech 1921-1933. Ještě v letech 1992-1996 vyšel ve Francii pětisvazkový retrovýbor z díla v nakladatelství Roberta Laffonta. Za vůbec nejlepší díl cyklu bývá přitom považováno Osm úderů hodin. V některých Leblancových povídkách - a nejméně v jednom románu - je Lupinovým protihráčem právě Sherlock Holmes, který tu však vystupuje pod jménem Holmlock Shears, v české verzi pak Herlock Sholmes. Leblanc byl mírně ovlivněn Victorem Hugem, především však Alexandrem Dumasem starším a jeho příběhy bývaly dramatizovány i pro jeviště, takže se v divadelní verzi „Arséna Lupina bankéřem“ ocitl na přelomu dvacátých a třicátých let třeba i mladý Jean Gabin… Maurice Leblanc „za Lupina“ nakonec obdržel i Řád čestné legie. 2. Marie Antoinetta prý kdysi mágu Cagliostrovi položila čtyři hádanky, ale on si nenašel čas na jejich rozluštění, a proto pouze prorocky podotkl: „Kdo k těm hádankám najde klíč, ten bude mocnější než králové.“ První hádanku řeší Arséne Lupin v knize Dorotka, tanečnice na ledě – a jde o problém pokladu v dubu. Druhou luští v Ostrově třiceti rakví – a je to problém náhrobní desky ČESKÝCH králů. Třetí tajemství najdeme v Duté jehle – a jde o prastarý poklad francouzských králů. Nu, a čtvrtou hádankou je tajemství sedmiramenného svícnu v románu Hraběnka Cagliostrová. Maurice Leblanc se zajímal i o skutečná tajemství - a jako vůbec první si kupříkladu všiml, jak jsou benediktinská opatství v kraji Caux rozmístěna do podoby souhvězdí Velkého vozu. Takovými a podobnými představami byl inspirován román Dutá jehla, česky vydaný v edici Smaragd. Titulní skála opravdu existuje, a to při pobřeží Normandie, konkrétně u letoviska Etretat. Už Leblanc tam jezdíval na prázdniny, tak jako dnes my - dost možná včetně Josefa Pecinovského – a ve vile, které dal Leblanc název Casa Lupin (také dosud existuje), napsal řadu svých románů. Včetně právě Duté jehly. Jde bezpochyby o klíčový román celé série - a vyplývá z něj krásná vize. Totiž to, že „komu patří Dutá jehla, tomu patří svět“. A že ztratí-li kdo Dutou jehlu, jako se to stalo už i Napoleonovi, prohrává vše. Některé Leblancovy povídky ovšem sklouzávají až k nechtěné sebeparodii. Příkladem budiž Stéblo slámy, kde nám už opravdu nezbývá, než vrtět nad řešením záhady hlavou. Blíží se až příliš surreálnu. Vcelku však přitahování za vlasy u Leblanca není tak markantním, jako třeba u Gastona Lerouxe (1868-1927). Kdepak. Leblancův přístup je naopak velmi realistický, a tak třeba Josefu Škvoreckému jest proto i důkazem, „že realismus detektivce nesvědčí“. Na druhé straně psal Leblanc i fantaskní příběhy (Tři oči)… a také science fiction (Úžasná událost). Na závěr uveďme už spíše jen jako kuriozitu, že Leblancova sestra Georgetta Leblancová byla herečkou… a v letech 1895-1918 žila se slavným belgickým básníkem Maurice Maeterlinckem (1862-1949), nositelem Nobelovy ceny (1911), který pro ni napsal řadu her…, aby se však roku 1919 oženil s její kolegyní Renée Dahonovou… 3. Mýtus umožňuje hrdinovo znovuzrození a nekonečné pokračování jeho osudů. To dnes vidíme nejlépe na příkladu Sherlocka Holmese: knihy o něm vycházejí bez přestání a autorů přibývá každým rokem... Také již za Leblancova života začali o jeho hrdinovi psát jiní a kupř. roku 1934 vyšla i česky knížka Kurta Juhna „Pražská hostina Arséne Lupina. Patnáct dobrodružství“. Koncem dvacátého století pak několika romány k mýtu přispěla i známá detektivkářská dvojice Pierre Boileau (1906-1989) a Thomas Narcejac (1908-1998, vlastním jménem Pierre Ayraud). Tak vznikly knihy Spravedlnost Arséna Lupina (1977, česky 1984) a Arséne Lupin př

knížky z edice

Klub Lysek

Nejedná se o typický příběh Vlaštovek a Amazonek,

více »

Muž a pes

Druhé vydání 1972, 10 000 výtisků. Dobrodružné a o

více »