Hofman Ernst Theodor Amadeus

autor napsal tyto kn�ky :

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
ERNST THEODOR (WILHELM) AMADEUS HOFFMANN 24. 1. 1776 Královec - 25. 6. 1822 Berlín 1. Spisovatel, hudební kritik, dirigent, skladatel, malíř, divadelník, režisér, právník a úředník. Po rozvodu rodičů žil u matčiných příbuzných. Vystudoval práva. Mezi devatenáctým a osmadvacátým rokem praktikoval a pak pracoval u různých soudů. Oženil se s Polkou. V letech 1804-1806 byl vládním radou u vrchního zemského soudu ve Varšavě, ale po obsazení města Napoleonem Bonapartem (1769-1821) odmítl složit slib poslušnosti, byl ze státní služby propuštěn a vrátil se do Berlína. Pokoušel se pak živit jako kapelník, mistr divadelní scény a režisér, maloval také kulisy, učil hudbu, psal hudební kritiky, skládal a vytvořil německé hudební názvosloví. Jako jeden z prvních upozornil na genialitu Ludwiga van Beethovena (1770-1827). Od roku 1813 byl divadelním ředitelem v Lipsku a Drážďanech. Roku 1814 se znovu prosadil ve státní službě (Berlín). Roku 1819 se stal členem Komise pro zjišťování velezrádných spolků a jiných nebezpečných rejdů, podezřelé ale spíše hájil než stíhal. Poté, co vážně onemocněl, stal se ještě na chvíli členem Nejvyššího apelačního soudu. 2. Hoffmann byl pozdním romantikem. Jeho debut Rytíř Gluck (únor 1809, česky 1910, 1976) sklidil obrovský úspěch. Po vlažném přijetí opery Undina (respektive Rusalka) roku 1817 v jeho zájmech už dominovala jenom literatura a ve své době prý ani nestačil vyhovovat žádostem nakladatelů. Několika jeho prózami prochází postava kapelníka Kreislera, na které ukázal, že hrdina žijící v souladu s kodexem skutečného lidství bude dozajista vbrzku ocejchován svým konvenčním okolím jako blázen. Hoffmannův dosah je nezměrný. Mj. ovlivnil Baudelaira, Poea, Balzaca, Byrona, Scotta, Dickense, Wildea či Dostojevského. Jeho fantastika ve své podstatě není útěkem, nýbrž metaforickým zvýrazněním reality. Hoffmann byl mistrem strašidelna a za asi nejhrůznější jeho prózu lze považovat Pískaře. Povídka Automat (1814) o umělém šachistovi ovlivnila Poea a prostřednictvím něj také Bierce. Do vědecké fantastiky lze zařadit i Olympii (1816) – o loutce krásné ženy. 3. Napsal jeden a půl románu: 1. Ďáblovy elixíry (1815-16, 2 svazky, česky 1930, 1971 jako Ďáblův elixír). Vliv anglického gotického románu, kterého Hoffmann využil ke zpochybnění morální legitimnosti vládců. 2. Životní názory kocoura Moura… (1820-22, nedokončeno, česky 1979). Aby doložil neslučitelnost skutečně lidského a šosáckého světa, kloubil tento román ze dvou fabulí, které se občas prolnou, kontrastně se zrcadlí a doplňují. Některá jiná díla: Don Juan (1814, česky 1942, 1976) Kreisleriana (1814, česky 1932) Fantastické povídky… (1814-15) Zlatý kořenáč (1814, česky 1926, 1961, 1976, pohádka) Příběh o radovi Krespelovi (1816, česky 1976) Noční příběhy (1817) Zacházek zvaný Rumělka (1819, česky 1901, 1961, pohádka) Louskáček a myší král (1819, česky 1884, 1924, 1964, pohádka) Cizí dítě (1819, česky 1910) Signor Formica (1819, česky 1914) Serapionovi bratři (1819-21) Slečna ze Scudéry (1820, česky 1909, 1976) Princezna Brambilla (1821, pohádka) Bratrancovo okno (1822, česky 1959 ve Fantastické povídky) Mistr Blecha (1822, česky 1968, malá Karavana v Dva muži na druhou) Cyprianovo vyprávění (česky 1970 v Rej upírů, 1992 v Upíří hody) Živelní duch (česky 1992 v Mrtví jsou nenasytní) Podivná historie i zahradním trpaslíku Robertovi (česky 1992 v Tajné rozkoši mocných) Zpracoval Ivo Fencl

knížky z edice

Trosečníci v řece meteorů

V literární tvorbě vynikajícího polského spisovate

více »

Ztraceni v pustině

Nedokončená Je rok 1958, začínám vnímat svět očima

více »