Vávra Jaroslav Raimund

autor napsal tyto kn�ky :

Na březích Nilu

Daleké kraje

Tvrdá pěst Tuáregů

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Jaroslav Raimund Vávra, 8. 3. 1902 Hradec Králové, zemř. 1990 Po studiích v Brně se stal nakladatelským redaktorem a žurnalistou v Praze. Mnoho cestoval, zvláště důvěrně poznal sociální a politické poměry ve francouzských koloniích v severní Africe, kterou několikrát navštívil. Drobné články, prózy a úryvky z románů uveřejňoval v časopisech Rozpravy Aventina, Středisko, Literární noviny, U-Blok, Lumír, Tvorba, Lidové noviny, Panoráma, Čteme aj. Největšího uměleckého úspěchu dosáhl v nejlepším svém díle Ahmed má hlad, kde „hrdinský zpěv o veliké pomstě mladého dlouhého Ahmeda, jehož osud ukuli kladivem nenávistných ran cizí dobyvatelé" (F. X. Šalda), přerostl v „saharský epos" berberského lidu. V další tvorbě se občas vracel k látce saharské, ale sahal i k tématům domácím, např. k prvním rozběhům české průmyslové buržoazie, která přezírala průbojné prvky technického pokroku (Posel úsvitu o vynálezci Josefu Božkovi) nebo později potírala nastupující dělnické hnutí (Huťmistr Rückl, ze sklářského prostředí); umělecké úrovně a společenské závažnosti Petrolejářů ani Ahmeda však V. už nedosáhl. Poslední jeho práce jsou poutavým poučeným vyprávěním kulturního historika (Pět tisíc let sklářského díla), často opět s aktuálním zájmem o minulost i současnost osvobozujících se arabských národů (Na březích Nilu, Když kamení promluvilo). Zdroj: Slovník Českých spisovatelů, ČS 1964 Z díla: Láska Sáry Jensenové (R 1927)¨ Petrolejáři (R 1931) Ahmed má hlad (R 1935) Země zadávená žízní (1939) Ohnivý samum (R 1940, pseud. J. R. Cekota) Jedné zlé noci a jiná dobrodružství (1941) Tuáreg, poslední mohykán pravěkého člověka saharského (monografie, 1942) Prázdno mezi hvězdami (1944) Viděl jsem smrt (R 1945) Posel úsvitu (1947) Tvrdá pěst Tuáregů (1950) Africké cesty I a II (1955)

knížky z edice

Briga Tři lilie

U moře, ale ne na moři Zvláštní knížka švédského a

více »

Kdo má v plachtách vítr

Děj dobrodružného historického románu současného m

více »