Simak Clifford Donald

autor napsal tyto kn�ky :

Poselství z vesmíru

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Clifford Donald Simak, 1904 - 1988 Clifford Donald Simak, americký spisovatel s českými předky, držitel titulu Velmistr žánru science fution, se narodil v roce 1904, přes padesát let pracoval jako novinář a za tu dobu dokázal napsat 27 sci-fi románů a několik desítek povídek. Jeho raná tvorba se příliš nelišila od produkce typické pro 30. a 40. léta; vlastní, a velmi působivý styl nalezl však Simak až v cyklu příběhů shrnutých do knihy City (Město, 1952), známé českým čtenářům pod názvem Když ještě žili lidé. Tento cyklus psích legend ze vzdálené budoucnosti, kdy lidé opustili Zemi a vydali se k jiným planetám, se již stačil zařadit do klasiky žánru. Druhým nejznámějším dílem Clifforda D. Simaka je román Way Station (Přestupní stanice, 1963), odměněný významnou cenou Hugo. Hlavní hrdina románu obsluhuje ve svém domku přestupní stanici galaktického společenství mimozemštanů a cítí na sobě odpovědnost za celé lidstvo, které mezitím spěje k jaderné záhubě. Poslední Simakův román má název Highway to Eternity (Dálnici do věčnosti, 1986) a pojednává o cestování časem. Cenu Hugo dostal Simak ještě dvakrát za nejlepší povídku roku - vletech 1959 a 1981. Simak používá ve své tvorbě typické motivy science fiction - roboty, paralelní světy, cesty časem, ale osvěžuje je hřejivě lidským přístupem a pochopením pro jiné formy života. Ukazuje, že před tvory s vyšším stupněm inteligence obstojí nejlépe obyčejný člověk nezkažený civilizací. Dne 25. dubna 1988 Clifford D. Simak zemřel. Ve svých knihách nám však předal trvalé poselství víry v dobro, v člověka, v život. (Z anotace na zadní straně knihy Poselství z vesmíru, napsal Ivan Adamovič). C. D. Simak česky: Romány Čas je ta nejjednodušší věc (Time is the Simpliest Thing). Praha AG Kult 1992. Když ještě žiti lidé (City). Praha Orbis 1970 (též 1981?). - též Město. Město (City). Praha, Odeon 1992 - též Když ještě žili lidé. Pryč z jejich myslí (Out of Their Minds). Praha, AG Kult 1992 Přestupní stanice (Way Station - Hugo 1963). Plzeň, Laser 1993 Prstenec kolem slunce (Ring Around The Sun). Plzeň, Laser 1995 Rezervace goblinů (The Golbin reservation). Plzeň, Laser 1997. Zvláštní mise (Special Deliverance). Praha, Triton 2005. Hlavní trať věčnosti (Highway to Eternity). Praha, Triton 2006. Předivo času (Time and Again). Praha, Triton 2006. Povídkové sbírky: Poselství z vesmíru. Praha, edice KOD, Albatros 1989. Povídky (nevydané v povídkových sbírkách): "Budeme stát za to?" (Small Deer). In: Hledání budoucího času. Praha, Práce 1985. "Čtyřicáté pokoleni" (Target Generation). Interpress Magazín 1968; Laser 1988, č. 4. - fanzin. Též "Pokolení, které dosáhlo cíle", Tunel do věčnosti, Albatros 1999. "Dezerce" (Desertion). In: Velmistři SF 1. Praha, Baronet 2001. "Epilog" (Epilogue). SF, 1982, č. 5. - fanzin. "Falešné tóny" (Ogre). In: Ogre. Bratislava, IQ 2001 1990. - fanzin. "Jak na to" (How-2), Ikarie 4/94. "Jeskyně tančících jelenů" (Grotto of the Dancing Deer). In. Velmistři SF 1. Praha, Baronet 2001. "Ohrada" (The Fence). In: Lety zakázanou rychlostí II. Slaný Slan 1986. - fanzin. - též Ploc "Otec rodu" (Founding Father), In. Velmistři SF 1. Praha, Baronet 2001. "Plot" (The Fence). Exalticon, 1991, č. 2. - též Ohrada. "Poodlí noc" (The Night of the Puudly). Světová literatura, 1977, č. 3. - též Dvojník. "Postarší občan" (Senior Citizen). F&SF, 5/95. "Pozorovatel" (The Observer). Laser, 1986, č. 2. - fanzin. "Potyčka" (Skirmish). In: Tunel do pozítří. Praha, SNDK 1967. "Smetiště" (Junkyard). Ikarie 4/95. "Smrt v domě" (A Death in the House). Pulsar, 1988, č. 1. - fanzin. "Svět rudého slunce" (The World of the Red Sun). In: Na úsvitu Zlatého věku. Plzeň, Mustang 1995. "Tam za riekou a za lesom" (Over the River and Through the Woods). Lémai, 1987, č. 8. - fanzin. "Útočiště" (Huddling Place). In: Síň slávy. Praha, Baronet 2003. "Věc ve skále" (The Thing in the Stone). Ikarie 10/96. "Velký dvorek" (The Big Front Yard). In: Cizí hvězdy. Praha, SFK BC 1988. - fanzin. - též Velký přední dvorek. "Velký přední dvorek" (The Big Front Yard). In: Hugo Story 1955-1961. Praha, Winston Smith 1993. - též Velký dvorek. "Vesnický hlupáček" (Idiot's Crusade). In: pulsar, 19R9, č. 4. - fanzin. "Zlatí brouci" (The Golden Bugs). In: Svět fantastiky. Praha, MON 1989. "Ztracená věčnost" (Etemity Lost). In; Labyrint. Praha, SNKLU 1963. Tento seznam je převzat z webových stránek http://scifiweb.misto.cz/_MAIL_/autori/simak/c_biblio.html. Doplněno podle doslovu ke knize CDS, Hlavní trať věčnosti, Triton 2006 (Martin Šust).

knížky z edice

Laviny nad vsí

Tuto knihu jsem zatím nečetl.

více »

S prázdnou kapsou kolem světa

Hlavním hrdinou tohoto románu je mladý pařížský no

více »