Pilař František

autor napsal tyto kn�ky :

Dýmka strýce Bonifáce

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Studoval gymnasium v Příbrami (1914 až 1922), abiturientský kurs při obchodní akademii v Praze (1925-26) a stal se úředníkem Státního ústavu statistického, kde působil přes dvacet let (1928-50). Krátký čas (1950-51) pracoval jako filmový scenárista, v 1. 1952-63 jako redaktor v nakladatelství Čs. spisovatel. První povídky, fejetony a verše uveřejňoval od r. 1922 v Cestě a v Národních listech; později tiskl krátké prózy v Lidových novinách, po druhé světové válce zejména v Práci a Kulturní politice. Roku 1947 krátce řídil edici Románové novinky. Procestoval několikrát jugoslávii a poznatků odtud využil literárně. Pilařovy knihy spojuje výrazný smysl pro poezii chlapského dobrodružství, moře a lákajících dálek. Tyto rysy má nejen vážný dramatický příběh českého chlapce, spolubojovníka jugoslávských partyzánů (Den začíná nocí). nýbrž i práce humoristické; zde jsou jednou kladným protipólem jevů zesměšňovaných - to ve vtipné parodii dobrodružných knih pro mládež Dýmka strýce Bonifáce -, podruhé tvoří umělecky silná místa v jinak nezdařené satiře Ostrov tety Karolíny (postavami a fabulačně úzce souvisí s Dýmkou). Malým čtenářům věnoval poutavé vyprávění o historii jízdního kola, kina a rozhlasu Když mi bylo deset let. Zdroj: Slovník Českých spisovatelů, ČS 1964 Z díla Dýmka strýce Bonifáce (1941) Den začíná nocí (1946; vyd. s názvem Hodina před úsvitem) Ostrov tety Karoliny (1955) Když mi bylo deset let (pro mládež, 1961).

knížky z edice

Klapzubova jedenáctka

Tato kniha vyšla v KOD dvakrát, a nikoli jednou, j

více »

Lupiči z Ostie

Nurii se rozbuško srdce. Uviděla tři obrovské muže

více »