Mironov Alexandr

autor napsal tyto kn�ky :

Ledová odysea

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Alexandr Mironov V KOD vydány knihy 183 Ledová odysea

knížky z edice

Pes baskervillský

Celkem dvě vydání. První vydání 1964, 25 000 výtis

více »

Zajatci pardálí soutěsky

Celkem tři vydání. První vydání 1959, 31 000 výtis

více »