Armstrong Richard

autor napsal tyto kn�ky :

Zakleté moře

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Richard Armstrong V KOD vydány knihy 125 Zakleté moře 125

knížky z edice

Potomci Skytů

Druhé vydání 1986, 45 000 výtisků. Ilustrace Jaros

více »

Tajemství starého venkovského sídla

Holandský, spisovatel Johan Fabricius je znám neje

více »