Gaj Amatuni Petronij

autor napsal tyto kn�ky :

Tajemství Pito Kaa

Karavana sešity

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
V edici Karavana sešity vyšlo: 124 Tajemství Pito Kaa

knížky z edice

Zajatci pardálí soutěsky

Celkem tři vydání. První vydání 1959, 31 000 výtis

více »

Napoleon z černého ostrova

Příběh se odehrává na ostrově Haiti, kde žili jeho

více »