Defoe Daniel

autor napsal tyto kn�ky :

Robinson Crusoe

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Daniel Defoe, asi 1660 - 1731 V KOD vydány tyto knihy: 29 Robinson Crusoe Odkazy: Robinson v novém kabátě

knížky z edice

Zajatci pardálí soutěsky

Celkem tři vydání. První vydání 1959, 31 000 výtis

více »

Divoký Anda

U prvního vydání z roku 1969 není v knize uveden ú

více »