Brůna Otakar

autor napsal tyto kn�ky :

Boj o perlu

Karavana sešity

Čertovo kolo

Karavana sešity

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
V edici Karavana sešity vyšlo: 100 Čertovo kolo 160 Boj o perlu

knížky z edice

Švýcarský robinzon

Wyssův Švýcarský robinzon patři ke klasickým dílům

více »

Dva divoši

První vydání 1962, 30 000 výtisků. Druhé vydání 19

více »