Scott Walter

autor napsal tyto kn�ky :

Quentin Durward

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Walter Scott 1781 - 1832 V KOD vydány knihy 190 Quentin Durward

knížky z edice

Zajatci pardálí soutěsky

Celkem tři vydání. První vydání 1959, 31 000 výtis

více »

Trosečníci v řece meteorů

V literární tvorbě vynikajícího polského spisovate

více »